Rozcestník

Prázdný košík
 

Produkty v košíku

Zákon o obalech a EKO-KOM: Jak funguje a kdy se do něj musíte zapojit?

Autorem je Ladislav dne 3. 7. 2019

Prodáváte svoje výrobky ve vlastních obalech? Nebo jste e-shop, který rozesílá zboží v krabicích a obálkách? A víte, že Zákon o odpadech vám stanoví povinnost zpětného odběru těchto obalů z trhu? Poradíme vše, co byste měli vědět.

recyklované obaly EKO-KOM
Fotografie převzatá z freepik - www.freepik.com

Od roku 2001 v České republice platí pro firmy a podnikatele povinnost zpětného odběru odpadu z obalů, které sami uvedli na trh. 

Koho se povinnost týká?

Podle Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech každého, kdo na trh nebo do oběhu uvádí obaly nebo balené výrobky. Taková osoba je povinna se registrovat do 60 dnů od vzniku povinnosti a postarat se o zpětný odběr odpadu. Návod, jak na to, si ukážeme za chvíli.

Výjimka však platí pro ty, kdo uvedou na trh méně než 300 kg obalů/rok a zároveň roční obrat nepřesáhne 25 mil. Kč.

Jste-li tedy e-shop s obratem nad 25 mil. Kč a prodáváte například boty, budete muset zaplatit poplatek za každý obal, ve kterém zákazníkům krabici s botami pošlete. Neplatíte tedy za krabice, ve kterých vám boty přijdou od výrobce, ale za obalový materiál, do kterého tyto krabice s botami zabalíte. Poplatky se neplatí za každý kus obalu, nýbrž za váhu všech použitých obalů.

Nesplnění povinnosti stát trestá pokutami do výše až 1 nebo 10 mil. Kč podle povahy porušení povinností.

 

Jak to celé funguje a k čemu to je?

Zákon o obalech je nakonec velice potřebný. Řeší, jak nakládat s obaly, aby se v přírodě nehromadily hory mikrotenových sáčků, PET lahví či krabic a jiných obalů.

Existují hned tři způsoby, jak se o odpad postarat. Zákon totiž nestanoví způsob, jak to řešit, ukládá pouze povinnost odpad likvidovat:

  1. Registrace do sdružení EKO-KOM – nejčastěji volené a také nejjednodušší řešení. Stačí evidovat použité obaly uvedené na trh, platit čtvrtletní poplatky a o zpětný odběr a likvidaci odpadů se postará EKO-KOM.

  2. Ostatní odpadová sdružení – spolehnout se ale technicky můžete na jakákoliv jiná zájmová sdružení, která se zabývají likvidací odpadů. V současné době je ale EKO-KOM v podstatě monopol a neexistuje jiná firma, která by měla dostatečné kapacity.

  3. Řešení “ve vlastní režii”– a nakonec můžete přijít i s vlastním řešením. Představte si to tak, že nakoupíte vlastní kontejnery po celé ČR, zajistíte jejich odvoz, likvidaci nebo recyklaci. To by ale – po pravdě – nebylo vůbec ekonomické.

Nejjednodušší a také často nejvyhledávanější varianta je tedy stát se klientem EKO-KOMu, vést si evidenci odpadů a jednou za čtvrt roku zaplatit povinné poplatky.

odpad na skládce
Omezit hromadění odpadů v životním prostředí, to je cíl zákona o obalech. 

Jak se zapojit do systému EKO-KOM? Návod krok za krokem

Zjistili jste, že se vás povinnost týká? Pojďme se podívat na to, co všechno musíte udělat, abyste měli splněno: 

EKO-KOM vám po obdržení pošle potvrzení o přijetí registrace včetně smlouvy, kterou je nutné podepsat a poslat zpět.

registrační formulář EKO-KOM
Vstupní formulář EKO-KOM. Vysvětlení kategorií obalů, se kterými se ve formuláři setkáte (pro zvětšení klikněte).

  • Poté budete vyzváni k zaplacení administrativního poplatku ve výši 1 600 Kč bez DPH a poplatku jako odměny za zajištění zpětného odběru odpadů EKO-KOMem. Výše tohoto poplatku se stanoví na základě množství odpadů, které jste uvedli v registračním formuláři pro EKO-KOM.

  • Po uhrazení všech poplatků vám EKO-KOM vystaví osvědčení s přiděleným klientským ID.

Nyní jste zapojeni do EKO-KOMu. Co dál?

  • Pravidelně evidujete, kolik obalů jste použili. Zjednodušit práci vám může i schopnější účetní software, který vám umožní odepisovat obalový materiál v průběhu roku. A pokud budete mít v systému vedenou i váhu těchto obalů, pak už stačí data jen vyexportovat.

  • Každý čtvrtek vyplníte průběžný výkaz vyprodukovaného odpadu a pošlete ho EKO-KOMu. Na názorné příklady evidence se podívejte v tomto webináři.

  • Zaplatíte EKO-KOMu fakturu, kterou vám poslal na základě průběžného čtvrtletního výkazu.

Schéma zpracování výkazu pro EKO-KOM.


Některé termíny, které EKO-KOM používá ve formulářích

Obaly ke zpoplatnění - nové obaly, do kterých balíte svoje zboží a pošlete jej do světa. Za tyto obaly je třeba EKO-KOMu odvést poplatek.

Obaly již evidované - použité obaly, ve kterých vám zboží již přišlo od distributora nebo výrobce. Tyto obaly stačí již jen evidovat.

 

obaly k evidenci EKO-KOM

Krabici od bot jen evidujete (“obal již evidovaný”), za zásilkovou krabici i platíte (“obal ke zpoplatnění”).

 

FAQ

Co je to obal?  

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený  k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce č i prezentaci výrobků určených pro spotřebitele.

Co je přepravní obal?

Jeho cílem je usnadnit manipulaci s přepravovaným zbožím a zajistit, aby při manipulaci a přepravě nedošlo k jeho fyzickému poškození.

Jaká pokuta mě může postihnout?

Výše pokuty se odvíjí vždy od povinnosti, která je porušena. Pokud budete jen špatně vést evidenci a uvedete špatné množství použitých odpadů, můžete dostat pokutu až 1 milion. Jestliže ale budete zákon úplně ignorovat, může se výše pokuty vyšplhat až na 10 milionů. Její přesnou výši nakonec stanovuje Česká inspekce životního prostředí.

Jak vypadá výkaz evidence obalů?

Budete-li spolupracovat s EKO-KOMem, seznámíte se se dvěma formuláři. Ten první – registrační formulář – vyplníte jen jednou. Druhý průběžný výkaz budete vyplňovat pravidelně každý čtvrtrok.

třídění materiálů dle EKO-KOM

Dostanu po splnění povinností vůči EKO-KOMu potvrzení?

Ano, po podpisu smlouvy s EKO-KOMem a zaplacením všech poplatků vám bude vystaven certifikát s jedinečným ID.

Kolik budu EKO-KOMu platit?

Výše poplatku je vždy individuální a určuje se podle množství vyprodukovaných obalů v tunách podle druhu obalu. Za tunu vlnité lepenky tak například zaplatíte 3 820 Kč bez DPH. Pokud vás zajímají ceny dalších materiálů, můžete si aktuální EKO-KOM ceník stáhnout.

Jakým způsobem mám použité obaly spočítat?

Zákon o obalech říká, že je nutné zaplatit za obaly uvedené na český trh. Obaly dodané se zbožím do zahraničí stačí jen evidovat, platit je nemusíte. A v tom je hlavní rozdíl dvou možných metod evidence obalů:

  • evidence po nákupu - je jednodušší, méně náročná a využijí ji zejména ti, kteří prodávají pouze na území ČR. Platíte jednoduše za všechech obalový materiál uvedený na trh.

  • evidence při prodeji - pokud ale dodáváte zboží i do zahraničí, bylo by zbytečné za něj EKO-KOMu platit, a proto je tu i druhá varianta evidence: evidence při prodeji. Díky ní, dokážete snadno rozlišit, které zboží na který trh pošlete a platíte skutečně jen za ty obaly, které uvedete na český trh. Toto by vám metoda evidence po nákupu neumožnila.

 

Chybí vám ještě nějaká informace?

Vysvětlili jsme vám v kostce, o čem je EKO-KOM a Zákon o obalech.

Víme ale, že jde o košaté téma, proto je dost dobře možné, že se na něco ještě budete chtít zeptat.

Pro ten případ má EKO-KOM zřízené pohotové zákaznické oddělení, stačí si najít správné číslo v jejich kontaktech.