Rozcestník

Prázdný košík
 

Zásady ochrany osobních údajů SECUPACK s.r.o.

Tyto zásady jsou účinné od 11. 10. 2021.

V některých případech můžeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud k tomu dojde, jejich zpracování se řídí těmito zásadami.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování Vašich osobních údajů v případě, že (i) jste naším zákazníkem, (ii) jste zaměstnancem nebo členem statutárního orgánu našeho zákazníka, (iii) kontaktovali jste nás telefonicky, e-mailem, prostřednictvím chatu nebo webového kontaktního formuláře apod., (iv) předali jste nám Vaše osobní údaje jiným způsobem nebo (v) používáte naše webové stránky www.top-obaly.cz, www.top-obaly.sk nebo www.top-opakowania.pl.

V tomto dokumentu se dozvíte:

 1. kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů,
 2. k jakému účelu, na jakém právním základě a jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány,
 3. jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. kdo má k Vašim osobním údajům přístup (další příjemci),
 5. jaká jsou Vaše práva a další důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Za zpracování Vašich osobních údajů je odpovědný správce. Správcem Vašich osobních údajů je v tomto případě společnost SECUPACK s.r.o., IČO: 28287592, se sídlem Syrovice č.p. 688, 664 67 Syrovice, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 58766 u Krajského soudu v Brně.

Správce může být dále označen jako “my” a subjekt údajů může být dále označen jako “Vy”.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit nějaké ze svých práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@top-obaly.cz.

Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a uchováváme je po níže uvedenou dobu.

a) Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace

Pokud jste si u nás založili zákaznický účet a/nebo u nás udělali objednávku, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění vzájemných povinností ze smlouvy. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy nebo do vyřízení všech Vašich pokynů, a dále po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

b) Vyřizování Vašich dotazů a požadavků

Pokud jste nás kontaktovali přes chat, kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo e-mailem či telefonicky, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu vyřízení Vašeho požadavku a následně další tři roky.

c) Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídky služeb nebo dotazníků spokojenosti. Pokud si nepřejete od nás dostávat obchodní sdělení, můžete se z odběru newsletteru nebo zaslání dotazníku spokojenosti odhlásit zaškrtnutím příslušného políčka před dokončením objednávky. Odhlášení můžete také provést kliknutím na odkaz v každém jednotlivém newsletteru nebo e-mailu s dotazníkem. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme právě do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení.

Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat také v případě, že jste se přihlásili k našemu newsletteru. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to tak, že nás kontaktujete anebo se z newsletteru odhlásíte. Odhlášení můžete provést kliknutím na odkaz v každém jednotlivém newsletteru. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme právě do doby odvolání Vašeho souhlasu.

c) Cílení reklamy

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem přímého marketingu a profilování. Profilování používáme k analýze toho, co jste u nás koupili, to slouží k lepšímu zacílení naší reklamy a našich služeb a k tomu, abychom Vám mohli nabídnout to, co Vás bude opravdu zajímat.

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu a profilování máte právo kdykoliv vznést námitku. V případě, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@top-obaly.cz a vyjádříte svůj nesouhlas s tímto zpracováním, nebudeme Vaše osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.

Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme do doby vznesení námitky výše uvedeným způsobem.

d) Plnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich právních povinností, např. účetních a daňových. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu vyžadovanou právními předpisy.

f) Ochrana našeho oprávněného zájmu

Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, např. za účelem ochrany našich webových stránek a IT systémů proti kybernetickým útokům a jinému zneužití. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.

g) Připomínka obalů

Pro zlepšení našich služeb a Vaší zákaznické zkušenosti Vám nabízíme novou službu připomínky obalů. Na základě toho, jaké produkty jste u nás objednali, Vám můžeme po určité době zaslat připomínku s dotazem, zda nepotřebujete objednat další obalové materiály tak, abyste na ně nezapomněli. Připomínku Vám zašleme pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas po odeslání Vaší objednávky. Pokud nám dáte Váš souhlas k tomu, abychom Vám zaslali připomenutí objednávky obalů, použijeme Váš souhlas pouze k tomuto jednomu připomenutí. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

h) Personalizace webových stránek

Pro zlepšení našich služeb chceme také personalizovat naše webové stránky tak, abyste zde nalezli to, co se vám bude opravdu hodit. Za tím účelem můžeme sledovat Vaše chování na našich stránkách, například co nebo kdy naposledy jste u nás nakoupili, nebo z jakého zařízení jste se k nám přihlásili. Na základě těchto informací Vám pak můžeme nabídnout koupi zboží, které Vás opravdu zajímá, nebo třeba připomenout, které zboží jste u nás zakoupili minule. Personalizaci budeme provádět pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy:

 1. naše vzájemná smlouva nebo Váš požadavek v případě, že údaje zpracováváme za účelem a) plnění smlouvy nebo b) vyřizování Vašich požadavků a dotazů,
 2. naše zákonná povinnost v případě, že údaje zpracováváme za účelem e) plnění právních povinností daných právními předpisy,
 3. Váš souhlas v případě, že údaje zpracováváme za účelem c) zasílání obchodních sdělení a Vy nejste našim zákazníkem, ale přihlásili jste se k newsletteru, a dále za účelem g) připomínky obalů a za účelem h) personalizace webových stránek,
 4. náš oprávněný zájem ve všech dalších případech.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Jaké údaje zpracováváme

Následující tabulka obsahuje přehled kategorií osobních údajů, které můžeme zpracovávat, a za jakým účelem je můžeme zpracovávat.

Osobní údaje Účely zpracování
Jméno a příjmení, obchodní firma Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Vyřizování Vašich dotazů a požadavků; Zasílání obchodních sdělení; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
IČO, DIČ Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; Personalizace webových stránek
Korespondenční adresa Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Fakturační adresa Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
E-mailová adresa Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Vyřizování Vašich dotazů a požadavků; Zasílání obchodních sdělení; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; Připomínka obalů; Personalizace webových stránek
IP adresa Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Telefonní číslo Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Vyřizování Vašich dotazů a požadavků; Zasílání obchodních sdělení; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Číslo účtu a jiné transakční údaje Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Údaje o zakoupeném zboží, jeho ceně a datu nákupu Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace; Cílení reklamy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; Připomínka obalů; Personalizace webových stránek
Údaj o tom, z jakého zařízení se přihlašujete Personalizace webových stránek

 

Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností zajistit, že je o této skutečnosti třetí osoba odpovídajícím způsobem informována a je seznámena s těmito Zásadami.

Další příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit níže uvedeným příjemcům:

 1. orgány veřejné moci,
 2. smluvní partneři.

Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sdělujeme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašich pokynů a dále v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.

Smluvní partneři

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Nástroje pro hromadnou komunikaci

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s partnery, kteří pro nás zajišťují možnost hromadné komunikace. Mezi sdílené údaje může patřit Vaše jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa nebo číslo účtu.

Našimi smluvními partnery v tomto směru aktuálně jsou:

 • Mailchimp - mailingový nástroj společnosti The Rocket Science Group LLC ze Spojených států používáme pro rozesílku obchodních sdělení. Služba Mailchimp splňuje požadavky Evropské unie pro zpracování a předávání osobních údajů na základě data processing addendum.
 • SMSbrána.cz s.r.o. - tento nástroj společnosti SMSbrána.cz s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 06719350, vedená pod sp. zn. C 103902 u Krajského soudu v Brně, využíváme pro rozesílání SMS s upozorněním o možnosti vyzvednutí zboží.
 • Postmark - mailingový nástroj společnosti Wildbit, LLC ze Spojených států využíváme pro rozesílání e-mailů o potvrzení objednávek, faktur nebo potvrzení o platbě. Služba Postmark splňuje požadavky Evropské unie pro zpracování a předávání osobních údajů na základě data processing addendum.
 • Proof & Reason, s.r.o. se sídlem Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČ: 61679992, vedená pod sp. zn. C 18409 u Krajského soudu v Hradci Králové. Tato společnost pro nás zajišťuje vývoj našich webových stránek a správu databáze e-shopu a rozesílku transakčních emailů (potvrzení objednávky, potvrzení o úhradě zboží, atp.)

Dopravci

Vaše osobní údaje sdílíme s dopravci tak, abychom Vám mohli řádně doručit Vaši objednávku. Mezi sdílené údaje může patřit Vaše jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, číslo účtu nebo údaje o objednávce.

Aktuálně využíváme zejména tyto dopravce:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD) se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, IČ: 61329266, vedená pod sp. zn. C 52346 u Městského soudu v Praze.
 • Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, vedená pod sp. zn. A 7565 u Městského soudu v Praze.
 • Raben Logistics Czech s.r.o. se sídlem Komerční 535, 251 01 Nupaky, IČ: 24705128, vedená pod sp. zn. C 167512 u Městského soudu v Praze.
 • 123Kurier, s. r. o. se sídlem Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Slovenská republika, IČ: 46598863

V některých případech můžeme využít rovněž následující dopravce:

 • CONE Doprava a.s se sídlem Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25373200, vedená pod sp. zn. B 1657 u Krajského soudu v Ostravě.
 • Pošta bez hranic PL - služba poskytovaná společností FROGMAN s.r.o se sídlem Komenského 25, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ: 49434624, vedená pod sp. zn. C 11848 u Krajského soudu v Brně.
 • Firma usługowa Arkadiusz Haśnik se sídlem Nowa 25, 43-190 Mikołów v Polsku, NIP: 6351671898.
 • DPD Polska Sp. z o.o. se sídlem Mineralna 15, 02-274 Warszawa, PL5260204110
 • PSV Cargo s.r.o. se sídlem Ulička 119, 664 58 Prace, IČ: 04633563, vedená pod sp. zn. C 91037 u Krajského soudu v Brně.
 • Kredoline s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 04474007, vedená pod sp. zn. C90117.

V některých případech (např. nadrozměrná zásilka) jsme nuceni využít jiného dopravce. S ním budeme rovněž sdílet Vaše osobní údaje tak, aby mohla být Vaše objednávka řádně doručena a tedy tak, jak je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Poskytovatelé platebních služeb

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli platebních služeb za účelem realizace plateb. Mezi sdílené údaje může patřit Vaše jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, číslo platební karty nebo číslo účtu.

Aktuálně využíváme tyto poskytovatele platebních služeb:

 • PayU S.A. se sídlem 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. se sídlem v Lucembursku..
 • Fio banka, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ: 61858374, vedená pod sp. zn. B 2704 u Městského soudu v Praze.
 • ING Bank N.V. - se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, vedená pod sp. zn. A 7930 u Městského soudu v Praze.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ: 64948242, vedená pod sp. zn. B 3608 u Městského soudu v Praze.
 • Komerční banka, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, vedená pod sp. zn. B 1360 u Městského soudu v Praze.

Poskytovatelé technických služeb spojených s našimi webovými stránkami

V souvislosti s našimi webovými stránkami využíváme poskytovatele technických služeb. Mezi sdílené údaje může patřit Vaše jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, údaje o nakoupených produktech, IP adresa nebo číslo účtu.

Aktuálně využíváme tyto poskytovatele technických služeb:

 • Webstep s.r.o. se sídlem Celní 17/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25528262, vedená pod sp. zn. C 30607 u Krajského soudu v Brně. Tato společnost zajišťuje správu serveru.
 • 4profit, s.r.o. se sídlem Na Sádkách 1894, 530 03 Pardubice, IČ: 275 06 550, vedená pod sp. zn. C 23060 u Krajského soudu v Hradci Králové. Tato společnost pro nás spravuje CRM systém Vario.
 • Google LLC, se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Využíváme jejich služby Google GSuite a Google Analytics. Společnost splňuje požadavky Evropské unie pro zpracování a předávání osobních údajů na základě Data Processing Amendment.
 • Proficio Marketing s.r.o. - se sídlem Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno-střed, IČ: 01749315, vedená pod sp. zn. C 79259 u Krajského soudu v Brně. Tato společnost pro nás zajišťuje PPC reklamu, export a import dat a další.
 • AVANTRO s.r.o. se sídlem Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04997476, vedená pod sp. zn. C 256795 u Městského soudu v Praze. Jejich službu Foxentry používáme pro našeptávač adres v košíku.
 • FinStat s. r. o. se sídlem Ľudmily Kraskovskej 1402/14 Bratislava 851 10, IČO: 47165367, vedená pod 89268/B u Okresného súdu Bratislava I. Tato společnost zajišťuje ověření IČ a DIČ v nákupním košíku.
 • Proof & Reason, s.r.o. se sídlem Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČ: 61679992, vedená pod sp. zn. C 18409 u Krajského soudu v Hradci Králové. Tato společnost pro nás zajišťuje vývoj našich webových stránek a správu databáze e-shopu a rozesílku transakčních emailů (potvrzení objednávky, potvrzení o úhradě zboží, atp.).
 • Hotjar Ltd se sídlem Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, Company Registration Number C 65490. Jejich služby využíváme pro webovou analytiku.
 • Milan Šebesta se sídlem Oblá 460/81, 634 00 Brno - Nový Lískovec, Brno-město, IČ: 72350741.
 • Microsoft Corporation se sídlem One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Další informace naleznete v jejich zásadách ochrany údajů zde Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Smartsupp.com, s.r.o. se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03668681, vedená pod sp. zn. C 86206 u Krajského soudu v Brně. Tato společnost pro nás zajišťuje provoz chatovací aplikace na našich webových stránkách.
 • VSHosting s.r.o. se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 61505455, vedená pod sp. zn. C 29746 u Městského soudu v Praze. Společnost pro nás zajišťuje hosting webových stránek.
 • Heureka Group a.s., se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČO: 07822774, vedená pod sp. zn. B24131 u Městského soudu v Praze. Společnost pro nás zajišťuje průzkum spokojenosti zákazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky.

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu sdělujeme naší daňové a účetní kanceláři BDO Audit s.r.o. se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 45314381, vedená pod sp. zn. C 7279 u Městského soudu v Praze.

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Vaše práva a další důležité informace

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@top-obaly.cz.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje vymažeme, jestliže (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl Vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní, nebo (v) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, (i) které jste nám poskytli a (ii) jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a (iii) které zpracováváme automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme Vám však moci vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami nebo že zpracování potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Další důležité informace

Vaše žádosti zpravidla vyřizujeme bezplatně, protože je pro nás důležité, abyste měli o zpracování osobních údajů přehled. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv ale budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás včas informovali.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@top-obaly.cz. Na vaše otázky či žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu.

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. V případě komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů můžete pro lepší identifikaci naší firmy využít registrační číslo 00063648.Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Produkty v košíku

Košík můžete využít jako nákupní seznam

Produkty v něm vám uložíme do vaší příští návštěvy